Tradiční výrobek Slovácka

V roce 2008 vznikl projekt regionální značky Regionu Slovácko „Tradiční výrobek SLOVÁCKA“. Značka zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na vymezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě. Hlavní náplní značky je prezentace regionu prostřednictvím využití jeho specifik, podpora výrobků a výrobců s důrazem na tradici vycházející z podstaty Slovácka. V současnosti sdružuje více než 80 výrobců z celého Slovácka a stále rozšiřuje řady nositelů. 

Jaké jsou základní podmínky pro získání certifikátu? V prvé řadě je nutné řádně si prostudovat a splnit Kritéria a zásady pro udělování a užívání značky "Tradiční výrobek SLOVÁCKA", zaslat výrobek a Žádost o udělení značky "Tradiční výrobek SLOVÁCKA".

Vaši žádost a výrobek posoudí odborná komise složená z etnografů Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Krajského úřadu Zlínského kraje Odboru kultury a památkové péče a jednoho člena Regionu Slovácko. 

Od roku 2020 jsme také hrdými členy Asociace regionálních značek.

 

Nové žádosti o značku Tradiční výrobek Slovácka přijímáme od 1. 9. - 30. 9. 2021

Níže najdete potřebné dokumenty ke stažení:

Certifikační kritéria pro značku Tradiční výrobek SLOVÁCKA

Zásady pro udělování a užívání značky Tradiční výrobek SLOVÁCKA

Žádost o udělení značky Tradiční výrobek SLOVÁCKA

 

Pro další podrobnosti můžete kontaktovat:
Veronika Šarátková
Tradiční výrobek Slovácka
tel.: 572 525 528, 739 525 231
e-mail: tradicnivyrobek@slovacko.cz