Tradiční výrobek Slovácka

V roce 2008 vznikl projekt regionální značky Regionu Slovácko „Tradiční výrobek SLOVÁCKA“. Značka zaručuje především kvalitu výrobků, jejich vazbu na vymezené území, tradici výroby a šetrnost k přírodě. Hlavní náplní značky je prezentace regionu prostřednictvím využití jeho specifik, podpora výrobků a výrobců s důrazem na tradici vycházející z podstaty Slovácka. V současnosti sdružuje více než 80 výrobců z celého Slovácka a stále rozšiřuje řady nositelů. 

Jaké jsou základní podmínky pro získání certifikátu? V prvé řadě je nutné řádně si prostudovat a splnit Kritéria a zásady pro udělování a užívání značky "Tradiční výrobek SLOVÁCKA", zaslat výrobek a Žádost o udělení značky "Tradiční výrobek SLOVÁCKA".

Vaši žádost a výrobek posoudí odborná komise složená z etnografů Slováckého muzea v Uherském Hradišti a Národního ústavu lidové kultury ve Strážnici, Krajského úřadu Zlínského kraje Odboru kultury a památkové péče a jednoho člena Regionu Slovácko. 

Od roku 2020 jsme také hrdými členy Asociace regionálních značek.

 

Nové žádosti o značku Tradiční výrobek Slovácka se budou přijímat na podzim 2023.

O podrobnostech Vás budeme včas informovat zde i na sociálních sítích.

 

Níže najdete potřebné dokumenty ke stažení:

 

TVS Zásady pro udílení značky 2023

TVS Žádost o udělení značky 2023

TVS Kritéria pro výrobce 2023

 

Pro další podrobnosti můžete kontaktovat:

Kateřina Dvořáková
Tradiční výrobek Slovácka
tel.: 572 525 528, 739 525 231
e-mail: tradicnivyrobek@slovacko.cz

 

Hnědý Prostý Koláž Post na Facebook