Reklamace a vrácení zboží

 Reklamační řád

 1.  Ihned po převzetí zboží jej prosím důkladně prohlédněte, a v případě, že zjistíte jakoukoli vadu zboží, bez zbytečného odkladu nás o tom informujte. 
 2. V případě výskytu vady zboží u nás můžete uplatnit Vaše práva z vadného plnění, a to v době 24 měsíců od převzetí zboží. Za vady zboží způsobené nesprávným zacházením neodpovídáme.
 3. Je-li vada nepodstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny zboží. Je-li vada podstatným porušením kupní smlouvy, máte právo na odstranění vady zboží dodáním nového zboží bez vady, dodáním chybějícího zboží nebo opravou zboží, na přiměřenou slevu z kupní ceny, anebo od kupní smlouvy odstoupit.
 4. Vady zboží můžete reklamovat osobně v našem sídle nebo zasláním zboží doporučeným balíkem na naši adresu. Do zásilky přiložte písemné zdůvodnění reklamace a kopii dokladu, který jste od nás obdrželi spolu se zbožím. O uplatnění Vašeho práva Vám vydáme písemné potvrzení a reklamaci vyřídíme ihned, a nebude-li to možné, pak nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění.
 5. Pokud je Vaše reklamace oprávněná, máte právo také na náhradu nákladů účelně vynaložených při jejím uplatnění. Toto právo můžete uplatnit ve lhůtě jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění.
 6. Vady vzniklé nevhodnou péčí, nešetrným používáním nebo špatně zvolenou velikostí nebudou uznány a přijaty k reklamaci.
 7. Reklamace zboží probíhá v souladu s platnými právními předpisy na území České republiky.

 

Odstoupení od smlouvy

 1. Od kupní smlouvy můžete odstoupit i bez udání důvodu ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží nebo ode dne poslední dodávky zboží, pokud si objednáte několik druhů zboží nebo pokud je zboží dodáváno v několika částech. Pro dodržení čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy nám musíte v této lhůtě oznámení o odstoupení odeslat. 
 2. Čtrnáctidenní lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy běží ode dne převzetí zboží, anebo ode dne, kdy převezmete poslední dodávku zboží, je-li předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí.
 3. Věříme, že pochopíte, že není možné odstoupit od kupní smlouvy na zboží, které jsme upravili podle Vašeho přání.
 4. Odstoupíte-li od kupní smlouvy, musíte nám zakoupené zboží zaslat nebo předat do 14 dnů ode dne odstoupení, a to na Vaše náklady. Nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne Vašeho odstoupení od kupní smlouvy, ne však dříve, než nám zboží vrátíte, či prokážete jeho odeslání.
 5. Zboží nám musíte vrátit nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné.  Je-li to možné, vraťte nám jej prosím v původním obalu. Pokud odstoupíte od kupní smlouvy ohledně zboží, které již bylo použito více, než je nutné k jeho prohlédnutí a vyzkoušení tak, jak by bylo obvyklé při koupi v kamenné prodejně, stejně jako v případě jeho jiného poškození, odpovídáte za snížení hodnoty zboží. Nárok na náhradu škody vzniklé snížením hodnoty vraceného zboží můžeme jednostranně započíst proti Vašemu nároku na vrácení peněžních prostředků.
 6. Také my máme právo odstoupit od kupní smlouvy, a to v případě, že došlo ke zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží v e-shopu, nebo v průběhu objednávání, a přesto došlo k potvrzení Vaší objednávky, a dále z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, při přerušení či zastavení výroby nebo dodávky zboží, anebo pokud jej náš výrobce či dodavatel již není schopen dodat za původně ujednanou cenu. Odstoupit od kupní smlouvy můžeme oznámením, které Vám zašleme na Vámi určenou e-mailovou adresu. Do 14 dnů ode dne našeho odstoupení od kupní smlouvy Vám pak vrátíme veškeré od Vás přijaté peněžní prostředky. 

Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete zde: Formulář pro odstoupení od kupní smlouvy_TVS